uber clone persian

دست خود را بر روی برنامه Uber Clone به زبان فارسی بگذارید!

اگر منتظر بودید تا برنامه Uber Clone مناسب را که به زبان فارسی شما کار می کند دقیقاً تا جزئیات RTL پیدا کنید ، انتظار شما به پایان رسیده است. به رانندگان و رانندگان خود این راحتی را بدهید که بتوانند به سرعت و به راحتی به بهترین راه حل برنامه رزرو تاکسی درخواستی از زبان خود دسترسی پیدا کنند.

این برنامه پس از تحقیقات دقیق بازار و اجرای فناوری پیشرفته ، توسط بهترین افراد در فضای تجاری درخواستی ساخته شده است. این برنامه Uber Clone تمیز ، آسان برای استفاده ، ساده است و هم اکنون به زبان فارسی خود شما نیز موجود است!

دیگر ترجمه ای خسته کننده نیست! دیگر کاربران خود را مجبور به یادگیری یک زبان کاملاً جدید نمی کنید. با در دسترس بودن این برنامه انقلابی رزرو تاکسی درخواستی به زبان فارسی ، مطمئناً بلافاصله به اوج بازار خواهید رسید!

صفحه نمایش توسط جریان صفحه برنامه

به منظور درک نحوه کار کردن راه حل مبتنی بر برنامه رزرو تاکسی Uber Clone ، بررسی هر صفحه برای شناسایی ساختار و جریان برنامه مهم است. در زیر به راحتی و به راحتی می توان برنامه را دنبال کرد و بر اساس صفحه هایی که کاربران شما با ورود به آن مشاهده می کنند ، ظاهر و احساسی آسان دارد. برای اطلاعات بیشتر در اینجا شیرجه بزنید!

کلون برنامه Uber پنل مسافری

 • taxi rider app
 • rider choose services
 • taxi booking request
 • driver accepted and arriving
 • driver start trip & complete

کلون برنامه Uber برنامه درایور

 • driver today's earning
 • rental ride request
 • pickup passenger
 • begin trip
 • end trip
View Apps Screens & Flow

برنامه با تقویم فارسی یکپارچه در داخل

هدف مشتریان عربی خود را با زبان RTL یکپارچه شده در برنامه

تقویم فارسی مجموعه ای از تقویم هایی است که در دو دوره طلایی در ایران ساخته شده است. این یکی از شواهد پی در پی طولانی در تاریخ بشر است. تقویم فارسی بارها و بارها بارها و بارها با اهداف اقلیمی، مذهبی و اداری اصلاح شده است. تقویم فارسی یکی از تقویم های نادر طراحی شده در عصر امروز است که تقویم بی نظیر خورشیدی برای استفاده امروز است.

ما تکنسین های پرشور فکر کردیم که برنامه ما را در زبان فارسی درک می کنیم، هرچند با توجه به حرفه ای بودن و نداشتن سخت کار ما در نهایت موفق به توسعه برنامه ما در زبان فارسی شدیم. "ما خیلی درک می کنیم که ما نیاز داریم برنامه ای با تقویم فارسی یکپارچه کنیم تا مشتریان خاورمیانه را نیز یک منطقه متفاوت از راحتی فراهم کنیم.

 • contact us now
 • Contact Us Now

Gojek Clone Enquire now
user
call
email
call
message