Uber Clone in Persian Language(کلون uber)

Uber Clone in Persian Language

برای تمام کسانی که فرصت طلبان به ساختن یک جفتک سریع در ایران، کلون uber بر روی تقاضا در RTL سرمایه گذاری مناسب برای شما است. کلون برنامه حال بارگذاری در زبان فارسی کلید طلایی خود را به اولین خود را میلیون نفر است.

این یک برنامه تاکسی در تقاضا است که با استفاده از آخرین دولت از تکنولوژی هنر برای آن سوار کاملا هماهنگ و راحت طراحی شده است. آماده به فقط در سه روز راه اندازی می شود، شما شروع به سفر خود را به سمت اولین بار خود را میلیون نفر از کمیسیون خوش تیپ شما برای هر کدام سوار رزرو از طریق برنامه خود را دریافت کنید. فقط به بررسی کار کامل از کلون تاکسی حال بارگذاری در ایران و با ما تماس بگیرید فورا.

تقویم فارسی مجموعه ای از تقویم هایی است که در دو دوره طلایی در ایران ساخته شده است. این یکی از شواهد پی در پی طولانی در تاریخ بشر است. تقویم فارسی بارها و بارها بارها و بارها با اهداف اقلیمی، مذهبی و اداری اصلاح شده است. تقویم فارسی یکی از تقویم های نادر طراحی شده در عصر امروز است که تقویم بی نظیر خورشیدی برای استفاده امروز است.

ما تکنسین های پرشور فکر کردن به توسعه برنامه های ما در زبان فارسی را داشتیم، هرچند با توجه به حرفه ای بودن و نگرش کار سخت ما در توسعه برنامه ما در زبان فارسی موفق به ایجاد برنامه شدیم.

دست خود را بر روی برنامه Uber Clone به زبان فارسی بگذارید!

اگر منتظر بودید تا برنامه Uber Clone مناسب را که به زبان فارسی شما کار می کند دقیقاً تا جزئیات RTL پیدا کنید ، انتظار شما به پایان رسیده است. به رانندگان و رانندگان خود این راحتی را بدهید که بتوانند به سرعت و به راحتی به بهترین راه حل برنامه رزرو تاکسی درخواستی از زبان خود دسترسی پیدا کنند.

این برنامه پس از تحقیقات دقیق بازار و اجرای فناوری پیشرفته ، توسط بهترین افراد در فضای تجاری درخواستی ساخته شده است. این برنامه Uber Clone تمیز ، آسان برای استفاده ، ساده است و هم اکنون به زبان فارسی خود شما نیز موجود است!

دیگر ترجمه ای خسته کننده نیست! دیگر کاربران خود را مجبور به یادگیری یک زبان کاملاً جدید نمی کنید. با در دسترس بودن این برنامه انقلابی رزرو تاکسی درخواستی به زبان فارسی ، مطمئناً بلافاصله به اوج بازار خواهید رسید!

صفحه نمایش توسط جریان صفحه برنامه

به منظور درک نحوه کار کردن راه حل مبتنی بر برنامه رزرو تاکسی Uber Clone ، بررسی هر صفحه برای شناسایی ساختار و جریان برنامه مهم است. در زیر به راحتی و به راحتی می توان برنامه را دنبال کرد و بر اساس صفحه هایی که کاربران شما با ورود به آن مشاهده می کنند ، ظاهر و احساسی آسان دارد. برای اطلاعات بیشتر در اینجا شیرجه بزنید!

کلون برنامه Uber پنل مسافری

 • صفحه نمایش چلپ چلوپ برنامه کاربر
 • صفحه ورود به سیستم کاربر
 • صفحه نمایش منو کاربر برنامه
 • درخواست کاربر ارسال
 • صفحه نمایش جزئیات مکان درایور

کلون برنامه Uber پنل مدیریت

 • صفحه برنامه درایور
 • درایور صفحه نمایش چلپ چلوپ
 • راننده صفحه نمایش درخواست کاربر را دریافت می کند
 • اسلاید برای پایان دادن به صفحه نمایش سفر
 • سفر و درآمد صفحه نمایش آمار
View Apps Screens & Flow

برنامه با تقویم فارسی یکپارچه در داخل

هدف مشتریان عربی خود را با زبان RTL یکپارچه شده در برنامه

تقویم فارسی مجموعه ای از تقویم هایی است که در دو دوره طلایی در ایران ساخته شده است. این یکی از شواهد پی در پی طولانی در تاریخ بشر است. تقویم فارسی بارها و بارها بارها و بارها با اهداف اقلیمی، مذهبی و اداری اصلاح شده است. تقویم فارسی یکی از تقویم های نادر طراحی شده در عصر امروز است که تقویم بی نظیر خورشیدی برای استفاده امروز است.

ما تکنسین های پرشور فکر کردیم که برنامه ما را در زبان فارسی درک می کنیم، هرچند با توجه به حرفه ای بودن و نداشتن سخت کار ما در نهایت موفق به توسعه برنامه ما در زبان فارسی شدیم. "ما خیلی درک می کنیم که ما نیاز داریم برنامه ای با تقویم فارسی یکپارچه کنیم تا مشتریان خاورمیانه را نیز یک منطقه متفاوت از راحتی فراهم کنیم.

QUICK FAQ'S
FAQ Question1FAQ Answer1Q. Are your source codes modifiable?

The scripts designed by V3CUBE are 100% scalable and can be customized according to individual needs and requirements.

FAQ Question2FAQ Answer2Q. Does V3CUBE provide support?

1 year support is provided for bugs and issues.

FAQ Question3FAQ Answer3Q. How doesV3CUBE's technical supports work?

We have an efficient bug tracking system whereby clients can voice their concerns and/or problems. Each client gets a unique number and the query will be dealt according to the order in which they received the number. You can also reach your technical manager via Email, Skype and Phone Calls to.

FAQ Question4FAQ Answer4Q. Will V3CUBE's products operate on multiple domains?

No, our products will operate on a single domain only.

FAQ Question5FAQ Answer5Q. Does your company offer post-delivery maintenance?

Yes, we provide post-delivery maintenance at different levels of pricing and slabs, depending on the job at hand.

FAQ Question6FAQ Answer6Q. Are custom development services applicable for all your products?

Yes. All our products can be customized. We have three models for customization, namely fixed cost, hourly hire and dedicated system development.

FAQ Question7FAQ Answer7Q. How does V3CUBE deal with immediate bug fixing issues?

We have a flexible chat option as well as telephone conversations dedicated to bug fixing. Our support for bugs is free for 1 year. You can add your bug to our ticketing support panel and also directly call, email or skype your allotted technical manager for reporting bugs.

FAQ Question8FAQ Answer8Q. How can I control and monitor the ongoing project development process?

An exclusive development server suited to the user's project will be set up, and the access links will solely be provided to the client. The changes in the ongoing project related to the entire data will be updated on that server. This allows clients to control the development of the project.

FAQ Question9FAQ Answer9Q. According to what time zone does V3CUBE operate?

We operate on Indian Standard Time but start early to cover time zones of Eastern Countries like Australia, Japan, Singapore and work late to support Time Zone of USA and Canada.

FAQ Question10FAQ Answer10Q. What rates do you provide?

We offer highly competitive rates. Both product customization and customer support rates start from $10 an hour. The rates will change depending on the complexity of the task assigned.

FAQ Question11FAQ Answer11Q. What terms do you follow to make payments for products and customization?

We operate on an "Up-front Policy" for our Standard Products and "Milestone Basis" Payment's for customizations Work. However, we are sometimes flexible as per client's financial plans.

FAQ Question12FAQ Answer12Q. How V3CUBE ensures confidentiality?

Client confidential is very much on top of the list as far as our clients are concerned, and we, therefore, sign the non-disclosure agreement based on the current industry standards. We by default work under NDA.

Please note that whether we sign NDA or not we follow below rules as per our policy :

 • - That we will never disclose anyone that we worked with you and keep our relation strictly confidential
 • - That we will never disclose anyone or publish anywhere that we did your website & apps
 • - We will not use your data
 • - Your idea's will stay confidential with us

We'll neither share with any one that we worked with you nor publish anywhere that your apps were developed by us.

If we dont follow NDA and reveal our existing client's names, even your competitors will easily find that you purchased from us and ask us for same software as yours, buy it and give you competition.

FAQ Question13FAQ Answer13Q. Can V3CUBE adapt on-site development?

Yes, we adapt to our client's onsite development requirements.

FAQ Question14FAQ Answer14Q. Do V3CUBE sign contracts and agreements?

Yes, we sign service level agreements as well as contracts.

FAQ Question15FAQ Answer15Q. How V3CUBE differs from other web development companies?

We have a wide range of web solutions and products, which are made using advanced & latest technologies. We also provide a reliant business development and customer support service. With our highly competitive pricing and professional service we remain as one of the best designing companies. All products we sell are 100% ready and will be made ready with your Logo, Preferred Language, Preferred Currency and name in just 3-4 days. So you can go live asap in short time.

FAQ Question16FAQ Answer16Q. Can you deliver the exact product as shown in the demo?

Yes. It will be exact copy as the Demo we have shown you with agreed Language Option, Currency Option, your logo and name.

FAQ Question17FAQ Answer17Q. How can I get access to the demo?

The demo link is listed on the page that has the product details. Just follow the link to access the demo. You can also request us the demo by email and we'll send the demo links to you with login access.

FAQ Question18FAQ Answer18Q. What other services do V3CUBE technologies offer despite web designing and development?

Our list of many services includes digital marketing and dedicated developers.

FAQ Question19FAQ Answer19Q. Do V3CUBE provide website hosting?

Although we do not provide any kind of web hosting services, we will be able to recommend best and most economic Web Hosting Servers.

FAQ Question20FAQ Answer20Q. Is the source code encrypted?

Once the Apps are delivered on your servers and Play Stores, we'll send you licensed Source Code too.

What is Licensed Source Code :

You will be provided a licensed copy of the source code that will allow you to modify the code as per your requirement. The code is open so even your in-house team can make modifications in it.

The files that will be connected with the domain name will be encrypted and are called license files. Everything else will be open.

In-short, you get the licensed code for one brand and you will be able to modify it the way you want. However, you wont be able to redistribute the code, make it's multiple copies or launch/resell on different names. Additional licenses will cost extra amount. Please let us know if you plan to buy additional licenses.

FAQ Question21FAQ Answer21Q. Do I own my website completely?

The Website and Applications that we develop for you will be completely in your control and authority.

FAQ Question22FAQ Answer22Q. How V3CUBE assures reliability and quality?

To assure the reliability and quality of the products that we deliver to our clients, we maintain a comprehensive software testing process and agile work methodology.

FAQ Question23FAQ Answer23Q. Will the website be white labelled on my personal or my company name ?

Yes. The website will be White Labelled on your Brand Name you would prefer. Our white labelling will include setting the Apps on your brand name with you logo and name.

FAQ Question24FAQ Answer24Q. Does all product have "Free Additional Currency Option" and which Currency can I choose from ?

Mostly all products have "Free Additional Currency Option". You can select the Currency option you want and it will be provided to you.

FAQ Question25FAQ Answer25Q. Does all product have "Free Additional Language* Option" and which Language can I choose from ?

Mostly all products have "Free Additional Language Option". You can select the Language option you want and it will be provided to you.

Once the Language option is created, you can translate all text of the site whole site from the Admin Panel easily.

Languages having Fonts similar to English Language are covered in this option. Please contact us if you need Languages that have complex Fonts like Arabic, Hindi (Indian), Chinese, Urdu, L2R, etc and ask for custom quote.

FAQ Question26FAQ Answer26Q. Is the installation of Website & Apps included ? Or do you just send us code like many other common companies out there do and thus make to go through all hassles of uploading the script and configuring on the server or end up paying hundreds of dollars to some local developer to launch the site for us ? Will you help us in getting Apps approved ?

One time installation on your server is included and is 100% Free. We dont just sell the product to you but also launch it for you on your Server and Play Stores. Make sure you get a server with all components as requested by the development manager. We will Upload, Install, Configure and once do a through QA on your Server.

In-case your apps are rejected for any technical reason, we'll get it solved for sure as we have high experience in launching and getting Apps approved on Google and iTunes Play Stores . And if the reason for rejection is something else, we'll guide you to get it solved.

FAQ Question27FAQ Answer27Q. What if user/customer modifies the code?

As per the Industry rules, the 1 year warranty and support gets void.

FAQ Question28FAQ Answer28Q. What is our Refund Policy?

We have no refund policy since it would be impossible for the client to return the product we have delivered them.
Once a client places an order, we start working on it and configure with required settings and enhancements and deliver it.
"Our product's demo links and app's downloadable version's are available on our site. And they are downloadable, fully-functional, and are of try the Demo-before-you-buy category. The demo is made available so you can fully evaluate our products before you make a purchase decision.
Please use the DEMO to make sure that the software/script meets your needs & requirement before purchasing a license.

FAQ Question29FAQ Answer29Q. Is the payment gateway already integrated ? What is I want you to integrate my preferred payment Gateway ?

Yes. Most of the products have standard payment gateway integrated in them as per the flow of the Website & Apps.

Please contact our sales team and provide them with the detail of your local Payment Gateway that you prefer. They will analyze the detail of your payment gateway and provide you with precise time and cost estimate.

FAQ Question31FAQ Answer30Q. My Query is not on your list. I need more detail.

Feel free to contact us and we'll come back to you with the solution within 1 working day.

FAQ Question30FAQ Answer30Q. I plan to use your Apps as base and want to develop my unique logic on top of yoor standard Apps.

You can surely purchase our Standard Apps and use them as base. Since you also get source code, you can get our Apps enhanced by your local team or can hire us for enhancements to develop your unique logic and features.

Gojek Clone 2021 Enquire now